Reunions estatutaries

Des d’aquest accés totes les empreses associades tenen possibilitat d’obtindre la documentació a treballar en les reunions estatutàries convocades.

Assemblea general

Junta directiva

Nous documents