Reial decret 8/2020, de 17 de març, estat d’alarma per a crisi sanitària per COVID-19.

PRINCIPALS MESURES EN MATÈRIA ECONÒMICA DEL ESTAT D’ALARMA:

– L’estat facilitarà que els treballadors puguen reduir la seua jornada laboral de la millor manera possible fins al 100%.

– ERTE: la nova regulació permetrà que els assalariats puguen cobrar en aquest període la prestació per atur encara que no tingueren cotització prèvia, aquest període no computarà.

Les empreses que realitzen ERTE no hauran de pagar la seguretat social dels treballadors i els tràmits seran més àgils per reduir el període d’aprovació d’aquesta situació.

Quant l’empresa tinga més de 50 treballadors haurà de pagar un 25% de la seguretat social.

– Es flexibilitzarà que els autònoms puguen donar de baixa la seua activitat per cobrar la prestació de la forma més rapida possible.

Si degut a les limitacions de l’estat d’alarma o si la facturació respecte al semestre anterior es redueix en un 75% es podrà sol·licitar la prestació de fi d’activitat encara que no es compliren els requisits de cotització, complint el requisits estipulats a l’article 17 del Decret Llei 8/2020.

– Es crearan línies d’avals públics per a empreses.

– En realitzaran programes de suport a la digitalització de les empreses per facilitar el tele-treball.

Més informació:

Enllaç al Drecret Llei ací.

Podeu posar-vos en contacte amb l’oficina si teniu qualsevol dubte.